Neverjetno hitro sta minili zadnji dve leti in v tem tednu zaključujemo s PRP projektom “Terapevtske fitokmetije: razvoj terapevtskih aktivnosti kot podpore dejavnosti zdravstvenega varstva na kmetijah”, ki smo ga skupaj s petimi pilotnimi kmetijami in Strokovnim centrom Višnja Gora izvajali na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu.

V okviru projekta, ki ga financira Eropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, so sodelujoče kmetije proučile svoje potenciale in poiskale rešitve za izvajanje inovativnih programov s področja zdravstvenega varstva za različne ranljive skupine, kot so starejši, mladostniki s čustveno-vedenjskimi motnjami in invalidi.

Vse izvedene delavnice, dogodke in rezultate projekta si lahko ogledate TUKAJ.

Ves čas trajanja projekta smo se trudili, da smo krepili naše partnerstvo, raziskovali in oblikovali priložnosti za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji, povečevali inovativnost, medgeneracijsko sodelovanje in dodano vrednost kmetij.

Med projektom smo se povezali s številnimi posamezniki, zeliščnimi kmetijami, institucijami in tudi odločevalci na področju fitoterapije, kar je doprineslo k dodatni motiviranosti za razvijanje novih programov in vsebin, k boljšemu razumevanju stanja in iskanju potencialnih rešitev v okviru predlogov za izboljšavo. Nenazadnje pa je vaša podpora pripomogla tudi k večji uspešnosti projekta, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.