RAZRED TERMIN ŠT. TEDNOV ŠT. UR
1. PBO 8. 6.  do 19. 6. 2020 2 76
2. PBO 2. 3.  do 13. 3. 2020 2 76
1. GA HO 23. 3. do 24. 4. 2020 5 190
2. GA HO 20. 1. do  28. 2. 2020 5 190
3. GA HO 2. 9. 2019 do 10. 1. 2020 19 722
1. ADM 4. 5. do 22. 5. 2020 3 120
2. ADM 4. 5. do  22. 5. 2020 3 120
3. ADM 2. 9. 2019  do  3.1. 2020 18 684