19.03.2020

Otroci in mladostniki s čustveno-vedenjskimi motnjami kažejo ponavljajoč, trajen vzorec neprilagojenega, t.i. disocialnega vedenja, ki se kaže v neuspešni socialni interakciji. Mladi s tovrstnimi težavami pogosto potrebujejo tisto, kar jim ljudje okoli njih najtežje dajo: skrb, podporo in razumevanje. Vse to lahko najdejo v spodbudnih okoljih, v katerih si lahko ponovno pridobijo izgubljeno ravnotežje in eno izmed tovrstnih okolij je Vzgojno-izobraževalni zavod (VIZ) Višnja Gora. Njegovi predstavniki so 11. marca 2020 organizirali delavnico o komunikaciji in delu z mladimi s čustveno-vedenjskimi značilnostmi. Partnerji projekta Fitokmetije (Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Kmetija Divji vrt, Kmetija Mahne in Kmetija Markovi) so spoznali, kako z mladimi v konkretnem učnem okolju razviti iskren odnos in vzpostaviti odprto komunikacijo. Seznanili so se s konkretnimi primeri s prakse, kar bo partnerskim kmetijam omogočilo lažje delo z mladimi. Cilj je, da se bodo mladi na kmetijah počutili sprejete, razumljene in enakovredne v družbi. Želja vseh partnerjev projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, navdušiti čim več mladih za delo na področju zeliščarstva in fitoterapije.