Stanovanjska skupina Brod je enota VIZ Višnja Gora in deluje od leta 1986. Nahajamo se v Ljubljani, na naslovu Na Rojah 4. V stanovanjski skupini biva do 8 mladostnic. Pogoj za nastanitev je, da se mladostnica redno šola in ni mlajša od 15 ali starejša ob 18 let. Dekleta se vključujejo v srednje šole v Ljubljani in okolici.

Z vključitvijo v stanovanjsko skupino si mladostnice začasno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomoč pri šolanju in urejanju vseh pomembnih zadev. Ob strani jim stojimo 4 vzgojitelji, ki jim svetujemo, nudimo konkretno pomoč ob težavah, podporo in vzpodbudo pri njihovih odločitvah in aktivnostih. Redno sodelujemo s starši, šolo, zdravstvenimi ustanovami, Centri za socialno delo ter matičnim zavodom.

Odločitev o sprejemu v stanovanjsko skupino se sprejme na osnovi pogovora s socialnim delavcem na Centru za socialno delo. Ta se po pogovoru z mladostnico in starši odloči, ali je namestitev ustrezna ali obstajajo še druge rešitve. V kolikor je rešitev na mestu, socialni delavec pošlje pisno vlogo za sprejem na naslov Stanovanjske skupine Brod, ali v matični zavod VIZ Višnja gora. Vlogi sledi ogled stanovanjske skupine in informativni razgovor. Na ogledu dobimo prvo priložnost za medsebojno spoznavanje – spoznavanje želja, potreb in pričakovanj mladostnice, kjer jim predstavimo značilnosti bivanja v stanovanjski skupini – osnovna pričakovanja, zahteve in naloge, ki se jim mora mladostnica prilagoditi. Šele nato skupaj z mladostnico, starši in Centrom za socialno delo oblikujemo odločitev o vključitvi v skupino. Mladostnica ob vključitvi v skupino podpiše sporazum z vzgojitelji. Ta sporazum mladostnico obvezuje, da bo izpolnjevala svoje dolžnosti, vzgojitelje pa, da ji bodo ob tem stali ob strani in ji pomagali. V sporazum se navedejo tudi pomembni skupni cilji.