VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
VIŠNJA GORA

Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora

ravnatelj: (01) 78-87-700
pomočnik ravnatelja: 041 423 853
tajništvo: (01) 78-87-824
socialna delavka: (01) 78-87-840
zbornica: (01) 78-87-844
mobilni tel.: 051/315-824
stan. skupina Lj.: 031/531-431
fax: (01) 78-87-828
e-naslov: tajnistvo-vizvgora@guest.arnes.si

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora je edini srednješolski zavod v Sloveniji, v katerem v vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo dekleta in fantje skupaj, od leta 1992 naprej.

Prostorska in konceptualna prenova v letih 2006/08 je obsegala prenovo centralne zgradbe v šolske in upravne prostore, vzgojne skupine pa so se preselile v med seboj ločene objekte. Začel se je proces decentralizacije in avtonomije vzgojnega dela.

V izobraževalnem delu izvajamo 3 programe srednjega izobraževalnega (gastronom hotelir, administrator, izdelovalec oblačil) in 1 program nižjega poklicnega izobraževanja (pomočnik v biotehniki in oskrbi).

Vzgojno delo ni omejeno le na pet vzgojnih skupin v Višnji Gori, od leta 1986 deluje stanovanjska skupina v Ljubljani, od leta 2016 intenzivna skupina v Novem mestu, prav tam deluje poodpustna skupina, oboje v med seboj ločenih enotah.

Izziv, ki mu sledimo je, da prilagajamo program potrebam mladostnikov in ne obratno.

Zato razvijamo vrsto različnih prijemališč, s pomočjo katerih vključimo in obdržimo mladostnika v zavodu.

Eno teh je projektno učenje, pri katerem je bistvo, da se participacija učečega zvišuje. Slednje uresničujemo z vključevanjem mladih v številne projekte, tritedenska mobilnost v tujini, od leta 2000 vsako leto – prej Leonardo, sedaj Erazmus* (dvakrat smo bili prejemniki najvišjega priznanja CMEPIUS Zlato jabolko. Mladostnike vključujemo v srednješolska tekmovanja Več znanja za več turizma, kjer smo dobili veliko zlatih in srebrnih priznanj.

Glasilo Odprta srca je dobitnik 6. priznanj za najboljše glasilo v konkurenci glasil zavodov za usposabljanje.

Iz potreb mladostnikov je zrasla skupina za ozaveščanje zoper uporabo psihoaktivnih substanc, dve desetletji traja naše sodelovanje s CZOPD. Namesto pogojevanja se na strokovno utemeljen način soočamo s tovrstnimi težavami in jih mladostniku pomagamo prebroditi.

Razvijamo model psihoterapevtske pomoči mladostnikom, kot podporo vzgojnemu delu.

Več kot desetletje nazaj smo začeli s projektom šolske in vrstniške mediacije, ki ga sedaj

nadgrajujemo z izobraževanjem strokovnih delavcev slovenskih vrtcev, osnov.nih in  srednjih šol

Za tiste, ki še ne zmorejo bivanja v zavodu ter ogrožajo sebe in druge, poskrbimo z novim modelom intenzivne skupine, za tiste, ki po odpustu nimajo podpore v lastni družini, nudimo poodpustno skupino, oboje v Novem mestu, v Brežicah pa v letu 2018 začenja posebna skupina.

Večina mladih potrebuje vsaj malo več veselja, bolj kot védenje o svojih  problemih. Iz hišnega ansambla Zvezdni prah je nastal gledališko-filmsko-glasbeni projekt, z nadgradnjo usposabljanja za animatorja in tehničnega mojstra v turističnih objektih.

Slednje bi, poleg certifikatov za usposabljanje v italijanski in francoski kulinariki, pripomoglo k večji zaposljivost naših mladostnikov, predvsem v smeri gastronom-hotelir.

V letu 2019 bomo vzpostavili regijski strokovni center dolenjsko- posavske regije, s čimer bomo zaokrožili naše  dosedanje strokovne aktivnosti po zaključku dvoletnega projekta Celovita oskrba otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  Hkrati pa bomo še do leta 2023  v okviru projekta Z roko v roki po MOČ delovali preventivno s programom ozaveščanja delavcev vrtcev in šol tudi v okviru Centra za krepitev zdravja Ivančna Gorica.

Osebnostna in poklicna rast je cilj. Mladi prihajajo k nam po socialno-pedagoško pomoč v vlogi obiskovalca in pritožnika hkrati. Od nas pričakujejo predvsem prijaznost, pa tudi varnost pri izbiri prave poti.

PRAVILA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VIŠNJA GORA

ORGANIGRAM VIZ VIŠNJA GORA