PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI IN STROKOVNIMI DELAVCI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

RODITELJSKI SESTANKI

So ob torkih, ob 16.00 v veliki predavalnici, nato so individualni razgovori z razredniki in učitelji v razredih.

  • 9. 2019
  • 12. 2019
  • 2. 2020
  • 5. 2020

GOVORILNE URE

So v mesecu, ko ni roditeljskega sestanka  vsak torek ob 1600 uri po naslednjem razporedu:

  • 10. 2019
  • 11. 2019
  • 1. 2020
  • 3. 2020
  • 4. 2020