Mladostnice zjutraj vstanejo, si pripravijo zajtrk in odidejo v šolo. Tiste, ki imajo pouk popoldan, dopoldanski čas izkoristijo za učenje, ali kaj postorijo v skupini. Ko se vrnejo iz šole, ena od deklet, ki je tistega dne na razporedu, odide v trgovino in pripravi kosilo za vsa dekleta. Po kosilu je čas namenjen opravljanju tedenskih dežurstev, med katera sodi čiščenje skupnih prostorov in sob, temu pa sledijo učne ure. Po končanih učnih urah nastopi čas, namenjen prostočasnim interesnim dejavnostim, katere dekleta izbirajo samostojno glede na njihova zanimanja. Ob 22. uri nastopi čas za nočni počitek, ko morajo biti vsa dekleta v svojih sobah. Enkrat tedensko se vsi udeležimo skupinskega sestanka, kjer organiziramo tedenska dežurstva, govorimo o aktualnih težavah življenja v skupini (šolske zadeve, konflikti v skupini, načrtovanje izletov…).